Dlaczego wodór?

Aktualności

Kontakt

Znajdź nas na:

Copyright 2021-2024 © SES Hydrogen Energy Sp. z o.o.
Member of Sescom Group
Polityka Prywatności
Ochrona danych osobowych

Powered by Compania

6. edycja konferencji PCHET z udziałem SES Hydrogen Energy

Udostępnij:

Czas na podsumowanie tegorocznej edycji jednej z największych konferencji o tematyce związanej z wodorem, technologiami i zastosowaniem nowego paliwa w perspektywicznych obszarach polskiej i europejskiej gospodarki – Polish Conference on Hydrogen Technologies PCHET 2023. W tym roku SES Hydrogen Energy po raz pierwszy zaprezentowało na niej rozwijany kocioł wodorowo-tlenowy. Zachęcamy do zapoznania się z naszą relacją z wydarzenia!

W dniach 4-5 października odbyła się konferencja PCHET, organizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza i Klaster Technologii Wodorowych. Jak co roku zgromadziła rzeszę ekspertów, przedstawicieli biznesu i samorządu, którzy w dwudziestu panelach dyskusyjnych poruszyli tematy związane m.in. ze współpracą międzysektorową i finansowaniem projektów opartych o „local content”, rozwojem kompetencji, edukacji i transferem wiedzy, przyszłością aplikacji wodorowych, a także certyfikacją i tworzeniem jednolitych standardów dla wodoru na poziomie międzynarodowym.

Nie sposób pominąć również rozmów nad wykorzystaniem wodoru w szerokorozumianym transporcie – morskim, ciężkim i kolejowym oraz paneli skupiających się na omówieniu innowacji, nowatorskich technologii oraz patentów w Polsce. Panele koncentrowały się także na potencjale wykorzystania energetyki jądrowej do produkcji wodoru jako źródła energii o niskiej emisji, kluczowym temacie magazynowania wodoru i energii oraz samych projektach, w tym projektach hubów wodorowych w portach morskich oraz projektach obejmujących produkcję wodoru z udziałem sektora offshore wind. Istotnym tematem z perspektywy dalszego rozwoju i upowszechnienia aplikacji wodorowych było także omówienie roli zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi w naszym kraju.

W tym roku panelom dodatkowo towarzyszyły sesje warsztatowe oraz panel związany z bezpieczeństwem wodorowym.

Wodór jako paliwo przyszłości

Konferencja PCHET, podobnie jak inne wydarzenia branżowe, ma na celu promowanie rozwiązań, technologii i projektów wodorowych w Polsce. Stanowi platformę rozmowy, wymiany wiedzy oraz nawiązywania relacji i partnerstw na dynamicznie rozwijającym się rynku wodoru.

Wyzwania związane z postępującymi zmianami klimatu i dostosowaniem do nich polskiej polityki energetycznej są jednym z najważniejszych tematów aktualnej debaty publicznej. Wodór od kilku lat określany jest mianem kluczowego narzędzia dekarbonizacji, czego dowodem są nie tylko wzmacniane regulacje na poziomie unijnym, ale i zapowiadane środki finansowe, w tym w ramach Europejskiego Banku Wodoru, którego pierwsza aukcja planowana jest na listopad tego roku.

Wodór ma umożliwić zwiększenie udziału OZE w krajowym miksie energetycznym poprzez długotrwałe magazynowanie energii i zwiększenie efektywności instalacji, zwłaszcza w okresach nadwyżek produkcji energii odnawialnej. Ma się także przyczyniać do dekarbonizacji trudnych i energochłonnych obszarów, których elektryfikacja jest niemożliwa lub wyjątkowo kosztowna. Takich jak transport długodystansowy i ciężki, morski, lotnictwo, przemysł ciężki oraz metalurgia. Stanowi również doskonałą alternatywę dla paliw konwencjonalnych w ciepłownictwie, budownictwie mieszkaniowym i przemyśle, realizując cele dyrektyw MCP, EED, EPBD i eliminując konieczność ponoszenia kosztów związanych z uprawnieniami do emisji EU-ETS.

Kocioł wodorowo-tlenowy – ekologiczna przyszłość sektora grzewczego

To właśnie dekarbonizacji sektora grzewczego dedykujemy rozwijany kocioł wodorowo-tlenowy, który spółka po raz pierwszy zaprezentowała w trakcie minionej konferencji PCHET. Wystawiona jednostka testowa posiada nominalną moc grzewczą 500 kW i aktualnie poddawana jest dalszym pracom rozwojowym oraz testom funkcjonalnym, w celu doprowadzenia jej do certyfikacji i komercjalizacji.

Kluczowym założeniem technologicznym jest zaprojektowanie zespołu wodorowego kotła grzewczego, spalającego wodór w tlenie w obiegu zamkniętym bez strat kominowych, w efekcie czego generowana jest para wodna, będąca nośnikiem energii cieplnej.

Zastosowanie wodoru i tlenu jako substratów spalania stanowi wyzwanie i jest jedną z kluczowych przewag naszego rozwiązania nad dostępnymi alternatywami wodorowymi dla ciepłownictwa i ogrzewnictwa średniej i dużej skali. Zapewnia całkowitą eliminację emisji COx, jak również NOx, SOx oraz pyłów. W przypadku integracji kotła wodorowego z generatorem wodoru i tlenu zasilanym energią odnawialną w obszarze konkretnej inwestycji, będziemy w stanie generować ciepło pozbawione emisji na wszystkich etapach jego produkcji.

Dowiedz się więcej o naszym kotle wodorowym

Kocioł na wodór dostarczy ciepło dla nowego osiedla w Śremie

W ramach zawartej w 2022 r. woli współpracy pomiędzy SES Hydrogen i Śremskim TBS Sp. z o.o., spółka dostarczy rozwijany kocioł wodorowo-tlenowy na potrzeby ogrzewania nowego osiedla przy ul. Farnej w Śremie. Więcej o tym niezwykłym projekcie opowiedzieli drugiego dnia konferencji w trakcie panelu „Wodorowe osiedle przyszłości” Mateusz Sołtysiak, CEO SES Hydrogen Energy oraz Wiesław Małaszniak, Prezes Zarządu Śremskiego TBS.

W trakcie prezentacji Case Study poruszyli temat wyzwań jakie aktualnie stoją przed sektorem grzewczym i sektorem budynków w UE i Polsce. Silny wpływ na ich sytuację mają rynkowe ceny paliw konwencjonalnych oraz malejąca pula dostępnych uprawnień ETS. Kryzys na rynku energii, którego byliśmy świadkami od 2021 r. udowodnił, że jako kraj potrzebujemy transformacji i inwestycji w alternatywne źródła energii i ich dywersyfikację w obszarze ciepłownictwa.

Dużą rolę odegrają również unijne dyrektywy Energy Performance of Buildings Directive oraz Energy Efficiency Directive. Pierwsza z nich zakłada, że do 2028 r. wszystkie nowopowstające budynki powinien charakteryzować standard bezemisyjności, przy czym dla budynków organów publicznych będzie to rok 2026. Co więcej, od 2028 r. wszystkie budynki mieszkalne mają być zobligowane do montażu instalacji PV. Do 2035 r. powinny zostać opracowane krajowe plany stopniowego wycofywania paliw kopalnych w budynkach w zakresie ogrzewania, a od roku 2050 wszystkie istniejące budynki ma charakteryzować standard bezemisyjności.

Jak zaprezentowano w trakcie panelu, osiedle przy ul. Farnej w Śremie przewiduje budowę 195 mieszkań, które zasilane będą w ciepło za pomocą zdywersyfikowanego systemu, składającego się z innowacyjnej instalacji kotłowni wodorowej oraz gruntowych pomp ciepła. Kluczowe dla zrównoważonego i efektywnego energetycznie osiedla będą również instalacje fotowoltaiczne, które posłużą zasilaniu elektrolizera oraz urządzeń i instalacji zewnętrznych, instalacje magazynowania energii oraz instalacja gromadzenia, oczyszczania i wykorzystania wody deszczowej.

Projekt ma na celu rewitalizację obszaru i zrównoważone wykorzystanie przestrzeni, która aktualnie posiada status nieużytku. To pierwsze w Polsce osiedle ogrzewane wodorem. Jego budowa ma według planów rozpocząć się w 2025 r.

Zobacz również

Bądź na bieżąco!

Zapisz się na newsletter: