Firma SES Hydrogen Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Przygotowanie aplikacji o Eurogrant w ramach programu Horyzont Europa – EIC Accelerator”

Celem projektu jest przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu Horizon Europe – EIC Accelerator

Efektem projektu jest zakończenie oceny wniosku z zaproszeniem do zawarcia umowy o Eurogrant z punktacją na poziomie co najmniej 50% punktów lub etapów oceny możliwych do osiągnięcia w danym konkursie

 

Wartość projektu: 280 060,00zł

Dofinansowanie projektu z UE: 280 060,00 zł