Magazyn energii

Dlaczego
wodór?

Potencjał odnawialnych źródeł energii jest ogromny, jednak dotychczas ich niestabilność sprawiała, że nie mogły zostać w pełni wykorzystane w procesach technologicznych. W ostatnich latach ich znaczenie rośnie, gdyż zwiększenie udziału OZE w globalnym miksie energetycznym jest wskazywane jako niezbędne dla poprawy sytuacji klimatycznej na świecie.

Rozwiązaniem problemu braku ciągłości w dostawach energii odnawialnej jest wodór. Z jego pomocą jesteśmy w stanie magazynować nadmiar energii wytwarzanej w okresach nadwyżek oraz niskiego zapotrzebowania, po to, by zapewniać ciągłość dostaw w okresach, gdy produkcja energii z OZE jest niewystarczająca wobec zwiększonego zapotrzebowania. Umożliwia to równoważenie systemu energetycznego oraz pozwala na stopniowe odchodzenie od eksploatacji paliw konwencjonalnych.

Dlaczego
my?

Wodór umożliwi magazynowanie dużych ilości energii odnawialnej, nawet w okresie kilkunastu miesięcy – żadna z obecnie istniejących na rynku alternatyw nie daje możliwości równie efektywnego przechowywania energii.

Regularność w dostawach energii

Czysta energia

Wysoka efektywność

Nadprodukcja energii z OZE będzie przekazywana do magazynu m.in. pod postacią wysoko sprężonego wodoru. Ten, będzie pobierany na potrzeby stacji tankowania lub przetwarzany z powrotem w energię elektryczną za pomocą technologii ogniw paliwowych.

Wykorzystanie magazynu wodoru w pełnowymiarowej koncepcji hubu wodorowego jest gwarancją regularności w dostawach czystej energii oraz wysokiej efektywności jej magazynowania. W porównaniu z istniejącymi alternatywami zapewni zaledwie minimalne straty wodoru na przestrzeni roku, dzięki czemu umożliwi miastom i przedsiębiorstwom odejście od eksploatacji wysokoemisyjnej energii konwencjonalnej, przy zachowaniu ciągłości dostaw.

Sprawdź nasze pozostałe oferty

Wodór
w transporcie

Wodór w przemyśle
i energetyce