Dlaczego wodór?

Aktualności

Kontakt

Znajdź nas na:

Copyright 2021-2024 © SES Hydrogen Energy Sp. z o.o.
Member of Sescom Group
Polityka Prywatności
Ochrona danych osobowych

Powered by Compania

Odnawialny wodór – rola w rozwoju nowoczesnej i zrównoważonej gospodarki

Udostępnij:

Wraz z rosnącym zainteresowaniem zrównoważonym rozwojem, koniecznością obniżenia emisji w poszczególnych sektorach gospodarki i poszukiwaniem alternatywnych źródeł energii, odnawialny wodór staje się kluczowym elementem nowoczesnych modeli gospodarczych.

Kluczowym założeniem Unii Europejskiej jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. W tym celu od lat wprowadza szereg zmian regulacyjnych, które mają przyspieszyć transformację sektorów i zmniejszyć ich uzależnienie od paliw kopalnych. W obliczu tego wyzwania rośnie znaczenie alternatywnych nośników energii, pośród których wymieniany jest odnawialny wodór. Stanowi on czyste źródło energii oraz istotny surowiec w zróżnicowanych sektorach gospodarki, co otwiera drogę do nowych, bardziej zrównoważonych możliwości biznesowych.

Potencjał odnawialnego wodoru

Odnawialny wodór jako nośnik energii posiada szereg zalet i szeroki wachlarz zastosowań, a jego potencjał jest szczególnie widoczny w transporcie, przemyśle oraz energetyce. Produkowany jest w procesie elektrolizy wody z wykorzystaniem energii odnawialnej, takiej jak energia słoneczna czy wiatrowa, co eliminuje emisje gazów cieplarnianych i zmniejsza zależność od paliw kopalnych. Wpływa tym samym na realizację strategii klimatycznych i zrównoważonego rozwoju miast i przedsiębiorstw.

Transport

Po pierwsze, wodór generuje zerowe emisje zanieczyszczeń w procesie spalania, co czyni go atrakcyjnym rozwiązaniem dla sektora transportu. Pojazdy zasilane wodorem emitują tylko wodę i ciepło, eliminując emisję szkodliwych substancji, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza i zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Wodór może być stosowany jako paliwo w pojazdach osobowych, jednak jego szczególne znaczenie jest rozważane w kontekście transportu długodystansowego, ciężkiego, kolejowego, a docelowo także morskiego i lotnictwa. Rosnące inwestycje w infrastrukturę tankowania wodoru oraz rozwój technologii ogniw paliwowych sprawiają, że wodór staje się coraz bardziej konkurencyjną opcją dla tradycyjnych paliw.

Energetyka

Odnawialny wodór może również pełnić kluczową rolę w magazynowaniu energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych. Procesy elektrolizy wody pozwalają na przekształcenie nadmiaru energii elektrycznej w wodór, który może być długoterminowo magazynowany i wykorzystywany w okresach wzmożonego zapotrzebowania. W ten sposób wodór może przyczynić się do stabilizacji sieci elektroenergetycznych i zapewnienia ciągłości dostaw paliwa i energii.

Przemysł

Odnawialny wodór znajduje także zastosowanie w przemyśle jako surowiec do produkcji chemikaliów, nawozów oraz w procesach hutniczych i produkcyjnych. Zastępowanie tradycyjnych paliw i surowców kopalnych czystym wodorem pozwala na redukcję emisji CO2 pochodzących z tego wymagającego sektora.

Prognozowane koszty produkcji odnawialnego wodoru w UE

Jednak, kluczowe dla jego upowszechnienia są koszty, które ze względu na rozwój technologiczny i nadal niszowy charakter projektów, aktualnie pozostają wyższe niż w przypadku paliw kopalnych. Co może napawać optymizmem, prognozy kosztów produkcji odnawialnego wodoru w Unii Europejskiej do roku 2030 są wyjątkowo obiecujące.

Według raportów Europejskiej Agencji ds. Wodoru i Ogniw Paliwowych oraz International Renewable Energy Agency, na przestrzeni najbliższych lat spodziewany jest znaczący spadek kosztów produkcji wodoru z OZE nawet o około 40% do 2030 roku. Głównie dzięki postępowi technologicznemu, skalowalności produkcji oraz rosnącemu udziałowi energii odnawialnej w miksie energetycznym.

Jak widzimy, odnawialny wodór ma potencjał do zrewolucjonizowania różnych sektorów gospodarki, oferując czyste źródło energii oraz wszechstronny surowiec. Przewidywany spadek kosztów produkcji wodoru z OZE otwiera więc drogę do rozwoju nowych modeli gospodarczych, opartych na zrównoważonym wykorzystaniu energii i surowców.

Zobacz również

Bądź na bieżąco!

Zapisz się na newsletter: