Dlaczego wodór?

Aktualności

Kontakt

Znajdź nas na:

Copyright 2021-2024 © SES Hydrogen Energy Sp. z o.o.
Member of Sescom Group
Polityka Prywatności
Ochrona danych osobowych

Powered by Compania

Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności

Szanujemy prywatność, dlatego chcemy chronić Państwa dane osobowe. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce w tym zakresie, prosimy o przeczytanie niniejszej polityki ochrony prywatności.

Polityka Ochrony Prywatności wyjaśnia w szczególności w jaki sposób Serwis zbiera, wykorzystuje i – pod pewnymi warunkami – udostępnia dane osobowe. Wyjaśnia również kroki jakie są podejmowane przez Serwis w celu zabezpieczenia danych osobowych. Polityka Ochrony Prywatności wyjaśnia wreszcie możliwości w zakresie zbierania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych.

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1) Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: „RODO” i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce w tym zakresie, prosimy o przeczytanie niniejszej Polityki Ochrony Prywatności SES Hydrogen Energy Sp. z o.o. (zwanej dalej „SES Hydrogen”).

2) Polityka Ochrony Prywatności (zwana dalej „POP”) wyjaśnia w szczególności w jaki sposób niniejszy Serwis zbiera, wykorzystuje i – pod pewnymi warunkami – udostępnia dane osobowe. Wyjaśnia również kroki jakie są podejmowane przez Serwis w celu zabezpieczenia danych osobowych. POP wyjaśnia wreszcie możliwości w zakresie zbierania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych.

2. KLAUZULA I NFORMACYJNA

Administrator danych osobowych

1) Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, w domenie internetowej: https://seshydrogen.com, jest SES Hydrogen Energy Sp. z o.o. z siedzibą ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001032921, NIP: 9571157627, REGON 525149589.

2) Możesz się z nami skontaktować wysyłając email na adres: hello@seshydrogen.com

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@seshydrogen.com.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych w następujących celach i na następujących podstawach prawnych: 1) w celu nawiązania i podtrzymywania kontaktu, na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli zgody, wyrażonej przez świadome nawiązanie kontaktu i przekazanie danych. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu nawiązania kontaktu z Administratorem;

2) w celu marketingu oraz realizacji świadczonych usług, na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f) RODO w związku prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora, polegającym na prowadzeniu działań marketingowych oraz świadczenia usług i sprzedaży osobom fizycznym w tym prowadzącym działalność gospodarczą oraz niezbędnym przetwarzaniu danych osób reprezentujących kontrahenta lub wyznaczonych do kontaktu z nim.

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane w następujących terminach, stosownie do celów przetwarzania danych:

1) w związku z nawiązaniem i podtrzymywaniem kontaktu z Administratorem, dane będą przechowywane do czasu wycofania się z ww. zgody;

2) w związku z celami marketingu oraz realizacji świadczonych usług, dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku, w którym doszło do ostatniej transakcji.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.

Prawa osób fizycznych

1) Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

2) Ponadto, w stosunku do tych danych, na które wyrażaliście Państwo zgodę, macie Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

3) W celu skorzystania z ww. praw należy przesłać stosowne żądanie dotyczące realizacji praw osób na nasz adres email: hello@seshydrogen.com.

4) W uzasadnionych przypadkach, ze względu na dokonanie prawidłowej identyfikacji osoby, możemy poprosić Państwa o podanie dodatkowych informacji lub okazanie niezbędnych dokumentów potwierdzających Państwa tożsamość.

5) Wskazane wyżej prawa i sposób ich realizacji mogą w uzasadnionych przypadkach podlegać ograniczeniom. Sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku, gdy ograniczenie to będzie wynikało z obowiązków wskazanych w przepisach prawa, do których jesteśmy zobowiązani. W takim przypadku przekażemy Państwu odpowiednią informację wraz z uzasadnieniem naszej decyzji.

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych w tym profilowaniu

1) Niniejszy Serwis funkcjonuje jako system informatyczny, w których zachodzą procesy przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany.

2) Przetwarzanie to może być połączone z procesem profilowania, które nie powoduje w żaden sposób negatywnych skutków prawnych, finansowych czy jakichkolwiek innych, w stosunku do osób, których dane dotyczą.

3) Działania, jakie prowadzimy w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych oraz profilowania mają za zadanie podnoszenie jakości oferowanych przez nas usług i dopasowania oferty do Państwa oczekiwań.

4) Informacje te wykorzystywane są także w celach statystycznych i analitycznych oraz mogą być wykorzystywane do automatycznych procesów dopasowania oferty w tym również w celach związanych z marketingiem naszych produktów i usług.

3. OPERATOR SERWISU

1) Operatorem Serwisu: https://seshydrogen.com jest SES Hydrogen.

2) Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
a) dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
b) zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”);
c) gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego DT, funkcjonującego pod adresem www.dozortechniczny.com.pl.

4. INFORMACJE W FORMULARZACH

1) Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2) Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3) Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.

4) Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

5. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

1) Serwis korzysta z plików cookies.

2) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4) Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6) Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7) Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9) Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

6. PROTOKÓŁ SSL

1) Serwis korzysta z protokołu SSL – Secure Socket Layer.

2) Protokół szyfruje dane użytkowników za pomocą 156-biotwego klucza AFS i przesyła dane docelowe oraz zapobiega phishingowi, czyli wykradaniu danych przez niepowołane osoby.

3) Dane podlegające szyfrowaniu SSL nie mogą być w żaden sposób modyfikowane ani przekierowywane na obce strony.

4) O protokole SSL świadczy zielona kłódka znajdująca się w pasku przeglądarki tuż przy adresie https://seshydrogen.com oraz szyfrowana wersja protokołu HTTPS – Hypertext Transfer Protocol Secure.

7. GOOGLE ANALYTICS

1) Serwis korzysta z Google Analytics, usługi realizowanej przez Google Inc.

2) Analytics wykorzystuje pliki cookies w celu analizy korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

8. LOGI SERWERA

1) Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2) Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referral link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce użytkownika,
g) informacje o adresie IP.

3) Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4) Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

9. UDOSTĘPNIENIE DANYCH

1) Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2) Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3) Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

10. UDOSTĘPNIENIE DANYCH

Jeśli zmienią się zasady Polityki Prywatności obowiązującej w serwisie https://seshydrogen.com, niezwłocznie zamieścimy odpowiednie modyfikacje na tej podstronie.