Dlaczego wodór?

Aktualności

Kontakt

Znajdź nas na:

Copyright 2021-2024 © SES Hydrogen Energy Sp. z o.o.
Member of Sescom Group
Polityka Prywatności
Ochrona danych osobowych

Powered by Compania

Produkcja wodoru

Prowadzimy prace badawczo-rozwojowe nad rozwiązaniem, które zapewni produkcję zeroemisyjnego paliwa wodorowego na potrzeby transportu, przemysłu i energetyki.

Elektrolizery to urządzenia umożliwiające rozdzielenie cząsteczki wody pod wpływem napięcia elektrycznego na jej części składowe – tlen oraz wodór. Gdy do procesu wykorzystamy energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, otrzymujemy ekologiczne i efektywne paliwo wodorowe.
Dzięki wykorzystaniu energii z OZE, nasz elektrolizer zapewni bilansowanie systemu energetycznego poprzez zastosowanie w systemach Power-To-X oraz produkcję i dystrybucję wodoru jako paliwa i surowca na potrzeby transportu, przemysłu i energetyki cieplnej. Przewidywana skalowalność urządzenia umożliwi optymalizację wielkości produkcji względem bieżącego zapotrzebowania naszych klientów – miast, odbiorców indywidualnych oraz przedsiębiorstw transportowych, przemysłowych i energetycznych, jednocześnie zapewniając elastyczność jej dalszego rozszerzania.
Dzięki odpowiednio projektowanej konstrukcji elektrolizera, umożliwimy jego dostosowanie pod konkretne przedsięwzięcia, w celu osiągnięcia wysokiej efektywności instalacji.
Zapewnimy produkcję zielonego wodoru o wysokiej czystości na potrzeby pojazdów z ogniwami paliwowymi (FCEV).

Elektrolizer stanowi bazę dla mało- i wielkoskalowych projektów infrastrukturalnych

Stacje
tankowania
wodoru

Urządzenie umożliwi produkcję czystego paliwa wodorowego bezpośrednio w obszarze infrastruktury tankowania i jego dystrybucję na potrzeby szeroko rozumianego transportu, minimalizując poziom emisji powstałych w wyniku konieczności dostarczenia wodoru z zewnątrz.

Kotłownia wodorowa

Elektrolizer stanowi komponent bazowy kotła wodorowego, dostarczając wodór niezbędny w procesie wytwarzania ciepła. Kotłownia wodorowa zaopatrzy miasta, osiedla mieszkaniowe oraz przedsiębiorstwa w ciepło, przy zachowaniu całkowitej zeroemisyjności.

Huby wodorowe

Elektrolizer zapewni wytwarzanie wodoru on-site przy morskich i lądowych instalacjach OZE. Produkowany wodór będzie dostarczany bezpośrednio do stacji tankowania, eksploatowany jako surowiec w przemyśle lub magazynowany w celu bilansowania systemu energetycznego i zapewnienia stabilnych dostaw paliwa oraz energii odnawialnej.

Masz pytania na temat produktu? Napisz do nas!

Formularz kontaktowy

  Przyspieszmy kontakt!

  Wypełnij szczegółowy formularz, a my przygotujemy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb!

  Sprawdź nasze pozostałe technologie

  01 - 05
  • Produkcja wodoru: Elektrolizer
  • Hub wodorowy
  • Stacje tankowania
  • Kotłownia wodorowa
  • System zarządzania stacjami HGaas