Dlaczego wodór?

Aktualności

Kontakt

Znajdź nas na:

Copyright 2021-2024 © SES Hydrogen Energy Sp. z o.o.
Member of Sescom Group
Polityka Prywatności
Ochrona danych osobowych

Powered by Compania

SES Hydrogen Energy, Gmina Śrem wraz ze Śremskim TBS oraz Con-Project podpisały umowę na projekt osiedla i kotłowni wodorowej w Śremie

Udostępnij:

(09.11.2023) W Muzeum Śremskim miało miejsce oficjalne zawarcie umowy na projekt nowego osiedla ogrzewanego wodorem przy ul. Farnej, który opracowuje Con-Project Sp. z o.o. we współpracy z SES Hydrogen Energy w ramach inwestycji Śremskiego TBS Sp. z o.o. oraz Gminy Śrem. Na jej podstawie SES Hydrogen Energy, której głównym udziałowcem jest notowana na GPW Sescom SA, wykona projekt pierwszej w Polsce kotłowni wodorowej dla budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą.

W 2022 r. w ramach zawartego listu intencyjnego SES Hydrogen oraz Śremskie TBS wyraziły wolę współpracy w zakresie dostarczenia technologii zeroemisyjnego kotła wodorowego na potrzeby ogrzewania nowego osiedla przy ul. Farnej w Śremie.

Podpisana umowa urzeczywistnia te plany i rozpoczyna realizację dokumentacji projektowej dla pionierskiej kotłowni wodorowej, która stanowić będzie część zdywersyfikowanego systemu grzewczego, dostarczającego ciepło do planowanych 195 mieszkań. System przewiduje instalację kotłowni wodorowej opartej o spalanie wodoru i tlenu oraz instalację grzewczą obejmującą gruntowe pompy ciepła solanka/woda.

W wydarzeniu, na zaproszenie Burmistrza Śremu Adama Lewandowskiego oraz Prezesa Śremskiego TBS Sp. z o.o. Wiesława Małaszniaka, uczestniczyli Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Małgorzata Waszak-Klepka, Starosta Śremski Zenon Jahns, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Śremie Katarzyna Sarnowska, jak również przedstawiciele Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, Izby Gospodarczej TBS, śremskich spółek komunalnych oraz instytucji rządowych, naukowych i finansowych.

Kotłownia wodorowa będzie częścią pełnego projektu i służyć będzie zapewnieniu ciepłej wody na potrzeby c.w.u i c.o. dla budynków. Jej punkt centralny stanowić będzie kocioł wodorowo-tlenowy wraz z instalacjami przygotowania gazów. Ponadto, pełna infrastruktura obejmie moduł generacji wodoru i tlenu z wykorzystaniem elektrolizerów, układ przygotowania wody do elektrolizy, moduł magazynowania wodoru i tlenu, układy zasilania i sterowania procesami technologicznymi oraz wymiany ciepła.

Kocioł wodorowy, który docelowo zostanie wykorzystany na potrzeby inwestycji będzie pierwszym w pełni ekologicznym urządzeniem grzewczym dedykowanym aplikacjom średniej i dużej skali, który dzięki zastosowaniu substratów w postaci wodoru i tlenu oraz obiegu zamkniętego zapewni eliminację emisji COx, NOx, SOx oraz pyłów. Specjalnie projektowany układ ma umożliwić częściowy recykling i ponowne wykorzystanie wody, która będzie kierowana z powrotem na elektrolizer. Celem jest osiągnięcie zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych.

Wykorzystanie wodoru w ogrzewnictwie mieszkaniowym zapewni realizację strategii klimatycznych oraz środowiskowych w obszarze lokalnym, polepszając codzienny komfort życia mieszkańców.

Od lat priorytetem gminy Śrem jest zrównoważony rozwój. Realizując zadania samorządu i spełniając potrzeby mieszkańców, staramy się podążać za nowoczesnością. Jako gmina wprowadziliśmy wiele inicjatyw, których celem jest poprawa jakości środowiska: dofinansowujemy mieszkańcom wymianę ogrzewania węglowego, pilotażowo uruchomiliśmy inteligentny system gospodarowania odpadami na osiedlu bloków, Śremskie Wodociągi wytwarzają z odpadu polepszacz do gleb, flota komunalnej spółki PGK w 50% zasilana jest LNG/CNG. Osiedle zasilane wodorem to wielki krok w rozwoju systemów ogrzewnictwa budownictwa wielorodzinnego. Jest to projekt o znaczeniu cywilizacyjnym, a perspektywa rozwoju technologii wodorowej przekonuje do przystąpienia do tego nowatorskiego i pionierskiego przedsięwzięcia – podkreśla Adam Lewandowski, Burmistrz Śremu.

Wodór jest bowiem odpowiedzią na wyzwanie redukcji emisji w sektorze budownictwa w horyzoncie długoterminowym.

Kiedy w ubiegłym roku przystępowaliśmy do współpracy ze Śremskim TBS oraz Gminą Śrem, idea wdrożenia wodoru w dekarbonizacji sektora budynków była wyjątkowo perspektywiczna, ale mało który podmiot w ogóle rozważał taką możliwość. Zaledwie rok później stajemy w obliczu zmienionej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej, która zakłada, że od 2028 r., a więc w perspektywie zaledwie kilku lat, wszystkie nowopowstające budynki muszą być bezemisyjne – mówi Mateusz Sołtysiak, Prezes Zarządu SES Hydrogen Energy.Projekt osiedla wodorowego w Śremie jest nowatorski nie tylko w skali kraju, ale i całej Europy, zapewniając spełnienie celów regulacyjnych, przy jednoczesnym uniezależnieniu odbiorców ciepła od tego co dzieje się na rynku energii i paliw. Tym bardziej cieszy nas ta współpraca i że docelowo to nasz kocioł wodorowy ogrzeje nowe budynki w Śremie. Mamy nadzieję, że będzie to pozytywny akcelerator, który zachęci kolejne miasta, inwestorów i deweloperów do wdrożenia czystych technologii wodorowych – dodaje.

– Podpisana dziś umowa dotyczy zaprojektowania zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Śremie. Konstrukcja wykonania budynków, jak i zasadniczy sposób ogrzewania, chłodzenia i wentylacji opierają się na znanych technologiach i są zbliżone do już projektowanych przez nas innych budynków mieszkalnych. Prefabrykaty, system ogrzewania sufitowego czy pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem są rozwiązaniami znanymi i sprawdzonymi w wielu wariantach. To, co wymagało od naszych projektantów zastosowania nietypowych rozwiązań projektowych to przede wszystkim wykorzystanie technologii wodorowej jako instalacji współpracującej z systemem co i cwu opartym na gruntowych pompach ciepła – zaznacza Ryszard Grzęda, Prezes Zarządu Con-Project Sp. z o.o. Jest to najbardziej innowacyjny projekt realizowany w naszej firmie i bardzo cieszymy się, że zaproponowano nam współudział w jego tworzeniu. W projekcie zastosowane zostaną rozwiązania, które wymagają z pewnością nowego podejścia.

Zobacz również

Bądź na bieżąco!

Zapisz się na newsletter: