Dlaczego wodór?

Aktualności

Kontakt

Znajdź nas na:

Copyright 2021-2024 © SES Hydrogen Energy Sp. z o.o.
Member of Sescom Group
Polityka Prywatności
Ochrona danych osobowych

Powered by Compania

SES Hydrogen Energy przeprowadziła testy funkcjonalne pierwszego w Polsce kotła wodorowo-tlenowego 0,5 MW

Udostępnij:

(02.08.2023) SES Hydrogen Energy Sp. z o.o., należąca do Grupy Kapitałowej Sescom, przeprowadziła testy funkcjonalne prototypu kotła wodorowo-tlenowego o mocy 0,5 MW w warunkach odwzorowujących pracę na rzeczywistej instalacji. To kolejny kluczowy krok na drodze certyfikacji i komercyjnego wdrożenia urządzenia na przełomie 2024/2025 r.

Przeprowadzone testy miały na celu badanie funkcjonalne palnika, sprawdzenie zachowania płomienia oraz jego charakterystyki dla zadanych mocy z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, czego efektem będzie uzyskanie kontroli warunków pracy w komorze spalania. Kluczowe dla badań było zapewnienie bezpiecznego spalania wodoru z czystym tlenem, co jest zasadniczą innowacją na tle rozwiązań dostępnych na rynku.

Badania funkcjonalne potwierdziły prawidłowość i bezpieczeństwo pracy proponowanego rozwiązania. Wielomiesięczny wysiłek naszego zespołu umożliwił przeprowadzenie testów w warunkach kontrolowanych, odwzorowujących warunki rzeczywiste pracy instalacji. Potwierdziliśmy dobór komponentów, założeń konstrukcyjnych i koncepcyjnych kotła oraz udowodniliśmy, że spalanie wodoru w czystym tlenie jest bezpiecznemówi Monika Kałdonek, Senior Project Manager w SES Hydrogen Energy.Jest to krytyczne osiągnięcie, które pozwoli nam na udoskonalenie obecnej jednostki testowej oraz kontynuację prac rozwojowych skupionych na optymalizacji konstrukcji i procesów zachodzących w kotle. Aktualnie, zakończyliśmy wewnętrzne zestawienie wyników testów. Kolejnym krokiem jest rozbudowana praca analityczna nad szczegółowym podsumowaniem wykonanych prac i dalsze badania na otwartej komorze spalania oraz docelowo przejście do przeprowadzenia kluczowych badań w zamkniętym obiegu wtórnym. Równolegle do tych prac rozpoczniemy prace certyfikacyjne nad urządzeniem. 

Zdjęcia załączone do publikacji wykonano w trakcie prac montażowych przed rozpoczęciem testów instalacji

Koncepcja rozwoju technologii bezemisyjnych kotłów wodorowych narodziła się w Grupie Kapitałowej Sescom ponad 12 lat temu. Prace badawczo-rozwojowe w tym obszarze zintensyfikowano w 2021 r. Obecnie są kontynuowane w ramach spółki SES Hydrogen Energy.

Rozwijany kocioł wodorowo-tlenowy jest pierwszym w Europie i jednym z pionierskich w skali globu urządzeniem grzewczym dedykowanym do zastosowań przemysłowych, ciepłownictwa systemowego i węzłów ogrzewnictwa mieszkaniowego, które opierać się będzie na kontrolowanym spalaniu wodoru z czystym tlenem w specjalnie zaprojektowanej komorze spalania. Tak projektowana konstrukcja zapewni nie tylko eliminację emisji dwutlenku węgla, wynikającą z braku zastosowania paliw węglowodorowych, ale również związków NOx, SOx, pyłów oraz spalin, przy osiągnięciu wysokiej sprawności urządzenia.

– Przeprowadzone testy są wynikiem wielomiesięcznych prac nad projektowaniem i udoskonalaniem konstrukcji kotła wodorowego i kamieniem milowym na drodze do jego wdrożenia. Cieszymy się, że możemy się dziś podzielić tą informacją. Kolejnym wyzwaniem jakie stoi przed nami jest optymalizacja rozwiązania i przeprowadzenie testów na zamkniętej komorze spalania, co jest kluczowym punktem na drodze do certyfikacji.  podkreśla Mateusz Sołtysiak, Prezes Zarządu SES Hydrogen Energy.Dostajemy wiele zapytań z rynku, zarówno od przedsiębiorstw w Polsce, jak i z zagranicy, które już dziś są żywo zainteresowane technologią bezemisyjnego kotła wodorowego i ogrzewaniem z wykorzystaniem wodoru. Widzimy więc, że presja znalezienia alternatywnych rozwiązań w ogrzewnictwie jest duża i wraz ze wzmocnionymi regulacjami będzie dalej rosnąć. Tym bardziej cieszy, że pierwsze podmioty już świadomie decydują się na tego typu inwestycje. Pionierską w Polsce jest planowana budowa osiedla ogrzewanego wodorem w Śremie, realizowana przez Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Jako partner w projekcie dostarczymy na ten cel nasz kocioł wodorowy.

Zdjęcia załączone do publikacji wykonano w trakcie prac montażowych przed rozpoczęciem testów instalacji

Ogłoszona we wrześniu 2022 r. wola współpracy pomiędzy SES Hydrogen Energy i Śremskim TBS dotyczy dostarczenia kotła wodorowo-tlenowego na potrzeby inwestycji osiedla przy ul. Farnej w Śremie. Rozpoczęcie budowy planowane jest na 2025 r. Obejmuje powstanie 195. nowych mieszkań, do ogrzewania których zostanie wykorzystany zielony wodór produkowany z energii pochodzącej z paneli PV zainstalowanych na terenie osiedla, jak również dodatkowe źródła w postaci pomp ciepła.

Kocioł wodorowo-tlenowy w pełni odpowiada regulacjom klimatycznym, które w ostatnich latach są aktualizowane i wdrażane przez Unię Europejską. Potrzeba modernizacji systemów, dekarbonizacji i dywersyfikacji źródeł energii najsilniej dotyka sektor przemysłowy i energetyczny, które pozostają silnie uzależnione od paliw kopalnych. Szczególnie widoczne jest to w Polsce. Przedsiębiorstwa w naszym kraju już dzisiaj stoją przed perspektywą ponoszenia wysokich kosztów w związku z malejącą pulą uprawnień do emisji i ich rosnącymi cenami oraz stopniowym wycofywaniem bezpłatnych pozwoleń.

– Na początku tego roku cena uprawnień po raz pierwszy w historii przekroczyła 100 EUR za tonę, a wielu ekspertów przewiduje, że w 2024 r. może dojść nawet do 150 EUR. Kiedy porównamy to do cen sprzed dekady, gdzie wynosiły kilka euro zrozumiemy, jak dużym obciążeniem finansowym będą.  podkreśla Mateusz Sołtysiak.Poza systemem ETS jeszcze wiele zmian czeka przedsiębiorstwa energetyczne i przemysłowe. Jak choćby dyrektywa MCP, która dla części średnich obiektów energetycznego spalania wchodzi w życie już w styczniu 2025 r. i nakłada obowiązek ograniczenia emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów. Dla budynków z kolei kluczowa będzie ustawa o efektywności energetycznej, w ramach której w kolejnych latach konieczny będzie wzrost procentowego udziału energii odnawialnej i ciepła odpadowego w celu stworzenia efektywnych systemów ogrzewania i chłodzenia. Do 2050 r. udział ten ma wynosić 60%. Nie da się ukryć, że aby myśleć o spełnieniu tych wymogów w przyszłości, już dzisiaj powinniśmy podejmować stanowcze działania, modernizować systemy i wymieniać urządzenia konwencjonalne na czyste i efektywne alternatywy.

Ponadto, w marcu Parlament Europejski zatwierdził cel 42,5% udziału OZE w koszyku energetycznym UE do 2030 r. Nie zostanie on zrealizowany bez bilansowania systemu i efektywnego magazynowania energii. Do tego zostanie wykorzystany wodór.

Drugim z flagowych projektów SES Hydrogen Energy jest rozwój autorskich elektrolizerów, które umożliwią zastosowanie energii z farm OZE do produkcji odnawialnego wodoru oraz tlenu. Uwzględniając zintegrowanie elektrolizera i kotła wodorowo-tlenowego w ramach jednej inwestycji, rozwiązanie pozwoli wykorzystywać energię odnawialną do produkcji paliwa i utleniacza do zasilania sieci ciepłowniczej. 

Aktualnie spółka kontynuuje prace rozwojowe nad kotłem wodorowo-tlenowym. Kolejny etap to przeprowadzenie badań urządzenia w różnych warunkach pracy, co jest wymagane w celu potwierdzenia zgodności z dyrektywami unijnymi, następnie planowane jest rozpoczęcie procesu certyfikacji.

Zobacz również

Bądź na bieżąco!

Zapisz się na newsletter: