SES Hydrogen S.A. zakwalifikowała się do Grupy Roboczej ds. Zezwoleń w European Clean Hydrogen Alliance

Udostępnij:

(22.02.2022 r.) SES Hydrogen S.A. aktywnie włącza się w działalność Inicjatyw na rzecz budowy stabilnego rynku wodoru w Europie. W tym celu dołączyła do jednej z Grup Roboczych European Clean Hydrogen Alliance (ECHA).

Przedstawiciele Spółki będą współpracować w obszarze Grupy ds. Zezwoleń. Kwalifikacja firm i podmiotów opierała się na podstawie spełnienia szeregu kryteriów, w tym na merytorycznej ocenie wniosku oraz obszarze prowadzonej działalności jako elemencie łańcucha wartości wodoru. Celem współpracy Grupy jest stworzenie raportu oraz określenie działań i dobrych praktyk w odniesieniu do pozwoleń dla projektów wodorowych w Europie.

Czym zajmuje się European Clean Hydrogen Alliance?

European Clean Hydrogen Alliance funkcjonuje od lipca 2020 r. Został ustanowiony jako element strategii Unii Europejskiej na rzecz zapewnienia wiodącej pozycji w przemyśle oraz przyspieszenia jego dekarbonizacji zgodnie z europejskimi założeniami klimatycznymi. Celem sojuszu jest wspieranie wprowadzania na szeroką skalę technologii czystego wodoru w perspektywie do 2030 r. Drogą do jego osiągnięcia ma stać się połączenie produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych oraz wodoru niskoemisyjnego, ich dystrybucji i eksploatacji z pobudzaniem popytu w przemyśle, mobilności i pozostałych sektorach gospodarki. 

Zrzesza zarówno jednostki i przedstawicieli przemysłu, organy publiczne, społeczeństwo obywatelskie, jak i pozostałych interesariuszy rynku. Działalność sojuszu zorientowana jest wokół współpracy między nimi w ramach sześciu tematycznych Grup Roboczych, które współpracować będą w trakcie spotkań na przestrzeni bieżącego roku.

Jako producenta technologii wodorowych niezwykle cieszy nas możliwość współpracy i jeszcze silniejszego zaangażowania w powstawanie europejskiej gospodarki wodorowej.

Fot: Własność ECHA

Zobacz również

Pakiet wodorowo-gazowy – jest wstępne porozumienie w sprawie wspólnych zasad dotyczących rynków wewnętrznych gazów odnawialnych, gazu ziemnego i wodoru 4 gru 2023

Pakiet wodorowo-gazowy – jest wstępne porozumienie w sprawie wspólnych zasad dotyczących rynków wewnętrznych gazów odnawialnych, gazu ziemnego i wodoru

Pod koniec listopada Rada i Parlament UE osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie dyrektywy ustanawiającej wspólne zasady dotyczące rynków wewnętrznych gazów odnawialnych i gazów ziemnych oraz wodoru. Dyrektywa, wchodząca w skład pakietu wodorowo-gazowego, ma na celu ułatwienie przenikania gazów odnawialnych i niskoemisyjnych do systemu energetycznego.

Udostępnij:
SES Hydrogen Energy, Gmina Śrem wraz ze Śremskim TBS oraz Con-Project podpisały umowę na projekt osiedla i kotłowni wodorowej w Śremie 9 lis 2023

SES Hydrogen Energy, Gmina Śrem wraz ze Śremskim TBS oraz Con-Project podpisały umowę na projekt osiedla i kotłowni wodorowej w Śremie

W Muzeum Śremskim miało miejsce oficjalne zawarcie umowy na projekt nowego osiedla ogrzewanego wodorem przy ul. Farnej, który opracowuje Con-Project Sp. z o.o. we współpracy z SES Hydrogen Energy w ramach inwestycji Śremskiego TBS Sp. z o.o. oraz Gminy Śrem. Na jej podstawie SES Hydrogen Energy, której głównym udziałowcem jest notowana na GPW Sescom SA, wykona projekt pierwszej w Polsce kotłowni wodorowej dla budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą.

Udostępnij:

Bądź na bieżąco!

Zapisz się na newsletter: