SES Hydrogen S.A. zakwalifikowała się do Grupy Roboczej ds. Zezwoleń w European Clean Hydrogen Alliance

Udostępnij:

SES Hydrogen aktywnie włącza się w działalność Inicjatyw na rzecz budowy stabilnego rynku wodoru w Europie. W tym celu w lutym dołączyło do jednej z Grup Roboczych European Clean Hydrogen Alliance (ECHA).

Przedstawiciele Spółki będą współpracować w obszarze Grupy ds. Zezwoleń. Kwalifikacja firm i podmiotów opierała się na podstawie spełnienia szeregu kryteriów, w tym merytorycznej ocenie wniosku oraz obszarze prowadzonej działalności jako elemencie łańcucha wartości wodoru. Celem współpracy Grupy jest stworzenie raportu oraz określenie działań i dobrych praktyk w odniesieniu do pozwoleń dla projektów wodorowych w Europie.

Czym zajmuje się European Clean Hydrogen Alliance?

European Clean Hydrogen Alliance funkcjonuje od lipca 2020 r. Został ustanowiony jako element strategii Unii Europejskiej na rzecz zapewnienia wiodącej pozycji w przemyśle oraz przyspieszenia jego dekarbonizacji zgodnie z europejskimi założeniami klimatycznymi. Celem Sojuszu jest wspieranie wprowadzania na szeroką skalę technologii czystego wodoru w perspektywie do 2030 r. Drogą do jego osiągnięcia ma stać się połączenie produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych oraz wodoru niskoemisyjnego, ich dystrybucji i eksploatacji z pobudzaniem popytu w przemyśle, mobilności i pozostałych sektorach gospodarki. 

Zrzesza zarówno jednostki i przedstawicieli przemysłu, organy publiczne, jak i społeczeństwo obywatelskie oraz pozostałych interesariuszy rynku. Działalność Sojuszu zorientowana jest wokół współpracy między nimi w ramach sześciu tematycznych Grup Roboczych, które współpracować będą w trakcie spotkań na przestrzeni bieżącego roku.

Jako producenta technologii wodorowych niezwykle cieszy nas możliwość współpracy i jeszcze silniejszego zaangażowania w powstawanie europejskiej gospodarki wodorowej.

Fot: Własność ECHA

Zobacz również

Mało czasu, wielkie zmiany. Jak z początkiem 2025 r. dyrektywa MCP wpłynie na sektor ciepłowniczy i ogrzewniczy w Polsce? 23 maj 2023

Mało czasu, wielkie zmiany. Jak z początkiem 2025 r. dyrektywa MCP wpłynie na sektor ciepłowniczy i ogrzewniczy w Polsce?

Niecałe dwa lata dzielą nas od wejścia w życie nowych regulacji dla średnich obiektów energetycznego spalania, które dotyczą nie tylko zakładów energetyki cieplnej i przemysłowych, ale i wielu obiektów użyteczności publicznej.

Udostępnij:
Rozporządzenie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) – wstępne porozumienie miałoby zwiększyć liczbę stacji ładowania i tankowania wodoru w Europie 31 mar 2023

Rozporządzenie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) – wstępne porozumienie miałoby zwiększyć liczbę stacji ładowania i tankowania wodoru w Europie

Rozporządzenie AFIR jest częścią pakietu Fit for 55, opublikowanego w lipcu 2021 r. Jego celem jest zapewnienie wystarczającej sieci infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów drogowych oraz statków w UE dla zmniejszenia śladu węglowego w europejskim transporcie.

Udostępnij:

Bądź na bieżąco!

Zapisz się na newsletter: