SES Hydrogen S.A. zakwalifikowała się do Grupy Roboczej ds. Zezwoleń w European Clean Hydrogen Alliance

Udostępnij:

SES Hydrogen aktywnie włącza się w działalność Inicjatyw na rzecz budowy stabilnego rynku wodoru w Europie. W tym celu w lutym dołączyło do jednej z Grup Roboczych European Clean Hydrogen Alliance (ECHA).

Przedstawiciele Spółki będą współpracować w obszarze Grupy ds. Zezwoleń. Kwalifikacja firm i podmiotów opierała się na podstawie spełnienia szeregu kryteriów, w tym merytorycznej ocenie wniosku oraz obszarze prowadzonej działalności jako elemencie łańcucha wartości wodoru. Celem współpracy Grupy jest stworzenie raportu oraz określenie działań i dobrych praktyk w odniesieniu do pozwoleń dla projektów wodorowych w Europie.

Czym zajmuje się European Clean Hydrogen Alliance?

European Clean Hydrogen Alliance funkcjonuje od lipca 2020 r. Został ustanowiony jako element strategii Unii Europejskiej na rzecz zapewnienia wiodącej pozycji w przemyśle oraz przyspieszenia jego dekarbonizacji zgodnie z europejskimi założeniami klimatycznymi. Celem Sojuszu jest wspieranie wprowadzania na szeroką skalę technologii czystego wodoru w perspektywie do 2030 r. Drogą do jego osiągnięcia ma stać się połączenie produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych oraz wodoru niskoemisyjnego, ich dystrybucji i eksploatacji z pobudzaniem popytu w przemyśle, mobilności i pozostałych sektorach gospodarki. 

Zrzesza zarówno jednostki i przedstawicieli przemysłu, organy publiczne, jak i społeczeństwo obywatelskie oraz pozostałych interesariuszy rynku. Działalność Sojuszu zorientowana jest wokół współpracy między nimi w ramach sześciu tematycznych Grup Roboczych, które współpracować będą w trakcie spotkań na przestrzeni bieżącego roku.

Jako producenta technologii wodorowych niezwykle cieszy nas możliwość współpracy i jeszcze silniejszego zaangażowania w powstawanie europejskiej gospodarki wodorowej.

Fot: Własność ECHA

Zobacz również

Bądź na bieżąco!

Zapisz się na newsletter: