SES Hydrogen uczestnikiem warsztatów Smart Lab w obszarze technologii wodorowych

Udostępnij:

W połowie marca przedstawiciele SES Hydrogen zaangażowali się we współpracę w ramach Projektu pt. „Prowadzenie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania w ramach Smart Lab” w obszarze technologii wodorowych, realizowanego przez PwC na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Czym jest Smart Lab?

Warsztaty Smart Lab stanowią element projektu pozakonkursowego pn. „Monitoring Krajowej Inteligencji Specjalizacji” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (podziałanie 2.4.2 POIR), realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem Projektu w obszarze technologii wodorowych jest współpraca interdyscyplinarnego zespołu złożonego z przedstawicieli przedsiębiorstw publicznych, świata nauki oraz biznesu i administracji, mająca na celu ustalenie kierunków rozwoju przedmiotowego obszaru w Polsce. W jego ramach na przełomie marca i kwietnia planowane są cztery kluczowe spotkania, w których efekcie wypracowana zostanie ekspertyza Business Technology Roadmap, na której podstawie instytucje publiczne będą podejmować decyzje o uruchamianiu dedykowanych instrumentów wsparcia oraz ich wdrażaniu na poziomie krajowym i regionalnym. Dokument umożliwi przede wszystkim wskazanie nisz dla rozwoju technologii w całym łańcuchu wartości wodoru w naszym kraju.

Do tej pory odbyły się dwa spotkania, które jak relacjonuje PwC i PARP, zaowocowały analizami silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jakie stoją przed obszarem technologii wodorowych w Polsce z uwzględnieniem zapisów „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” oraz określeniem trendów, jakie kształtują rynek wodorowy w naszym kraju i na świecie. Działania umożliwiły uczestnikom opracowanie scenariuszy rozwoju w kontekście prognozowanych trendów. To one będą stanowić podstawę przygotowywanej ekspertyzy. Przedmiotem kolejnych spotkań będzie doprecyzowanie zakresu merytorycznego dla scenariuszy oraz oszacowanie zasobów i niezbędnych nakładów finansowych.

Smart Lab to warsztaty, które przede wszystkim przedstawiają spojrzenie na technologię, biznes i legislację wodoru w Polsce. Dzięki platformie wymiany wiedzy, którą tworzy SL5 możliwe jest poznanie projektów wodorowych, punkty widzenia ich autorów oraz nowe horyzonty, po które chcą sięgnąć inżynierowie, naukowcy i menadżerowie przedsięwzięć związanych z wodorem. Omawiane są zarówno przeszłe, aktualnie trwające, jak i przyszłe projekty, skupiające się na produkcji, wykorzystaniu, dystrybucji oraz magazynowaniu wodoru. Wynikiem pracy wielu osób zrzeszonych w Smart Lab będą trendy do realizacji w bieżącej dekadzie oraz bagaż doświadczeń i wniosków wyciągniętych z zakończonych projektów – podsumowuje Jerzy Krenc, Specjalista ds. Technologii w SES Hydrogen.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: smart.gov.pl lub poprzez kontakt: pl_kontakt@pwc.com

Grafika: Własność organizatorów

Zobacz również

Mało czasu, wielkie zmiany. Jak z początkiem 2025 r. dyrektywa MCP wpłynie na sektor ciepłowniczy i ogrzewniczy w Polsce? 23 maj 2023

Mało czasu, wielkie zmiany. Jak z początkiem 2025 r. dyrektywa MCP wpłynie na sektor ciepłowniczy i ogrzewniczy w Polsce?

Niecałe dwa lata dzielą nas od wejścia w życie nowych regulacji dla średnich obiektów energetycznego spalania, które dotyczą nie tylko zakładów energetyki cieplnej i przemysłowych, ale i wielu obiektów użyteczności publicznej.

Udostępnij:
Rozporządzenie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) – wstępne porozumienie miałoby zwiększyć liczbę stacji ładowania i tankowania wodoru w Europie 31 mar 2023

Rozporządzenie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) – wstępne porozumienie miałoby zwiększyć liczbę stacji ładowania i tankowania wodoru w Europie

Rozporządzenie AFIR jest częścią pakietu Fit for 55, opublikowanego w lipcu 2021 r. Jego celem jest zapewnienie wystarczającej sieci infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów drogowych oraz statków w UE dla zmniejszenia śladu węglowego w europejskim transporcie.

Udostępnij:

Bądź na bieżąco!

Zapisz się na newsletter: