Dlaczego wodór?

Aktualności

Kontakt

Znajdź nas na:

Copyright 2021-2024 © SES Hydrogen Energy Sp. z o.o.
Member of Sescom Group
Polityka Prywatności
Ochrona danych osobowych

Powered by Compania

SES Hydrogen uczestnikiem warsztatów Smart Lab w obszarze technologii wodorowych

Udostępnij:

W połowie marca przedstawiciele SES Hydrogen zaangażowali się we współpracę w ramach Projektu pt. „Prowadzenie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania w ramach Smart Lab” w obszarze technologii wodorowych, realizowanego przez PwC na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Warsztaty Smart Lab stanowią element projektu pozakonkursowego pn. „Monitoring Krajowej Inteligencji Specjalizacji” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (podziałanie 2.4.2 POIR), realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem Projektu w obszarze technologii wodorowych jest współpraca interdyscyplinarnego zespołu złożonego z przedstawicieli przedsiębiorstw publicznych, świata nauki oraz biznesu i administracji, mająca na celu ustalenie kierunków rozwoju przedmiotowego obszaru w Polsce. W jego ramach na przełomie marca i kwietnia planowane są cztery kluczowe spotkania, w których efekcie wypracowana zostanie ekspertyza Business Technology Roadmap, na której podstawie instytucje publiczne będą podejmować decyzje o uruchamianiu dedykowanych instrumentów wsparcia oraz ich wdrażaniu na poziomie krajowym i regionalnym. Dokument umożliwi przede wszystkim wskazanie nisz dla rozwoju technologii w całym łańcuchu wartości wodoru w naszym kraju.

Do tej pory odbyły się dwa spotkania, które jak relacjonuje PwC i PARP, zaowocowały analizami silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jakie stoją przed obszarem technologii wodorowych w Polsce z uwzględnieniem zapisów „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” oraz określeniem trendów, jakie kształtują rynek wodorowy w naszym kraju i na świecie. Działania umożliwiły uczestnikom opracowanie scenariuszy rozwoju w kontekście prognozowanych trendów. To one będą stanowić podstawę przygotowywanej ekspertyzy. Przedmiotem kolejnych spotkań będzie doprecyzowanie zakresu merytorycznego dla scenariuszy oraz oszacowanie zasobów i niezbędnych nakładów finansowych.

Smart Lab to warsztaty, które przede wszystkim przedstawiają spojrzenie na technologię, biznes i legislację wodoru w Polsce. Dzięki platformie wymiany wiedzy, którą tworzy SL5 możliwe jest poznanie projektów wodorowych, punkty widzenia ich autorów oraz nowe horyzonty, po które chcą sięgnąć inżynierowie, naukowcy i menadżerowie przedsięwzięć związanych z wodorem. Omawiane są zarówno przeszłe, aktualnie trwające, jak i przyszłe projekty, skupiające się na produkcji, wykorzystaniu, dystrybucji oraz magazynowaniu wodoru. Wynikiem pracy wielu osób zrzeszonych w Smart Lab będą trendy do realizacji w bieżącej dekadzie oraz bagaż doświadczeń i wniosków wyciągniętych z zakończonych projektów – podsumowuje Jerzy Krenc, Specjalista ds. Technologii w SES Hydrogen.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: smart.gov.pl lub poprzez kontakt: pl_kontakt@pwc.com

Grafika: Własność organizatorów

Zobacz również

Bądź na bieżąco!

Zapisz się na newsletter: