Dlaczego wodór?

Aktualności

Kontakt

Znajdź nas na:

Copyright 2021-2024 © SES Hydrogen Energy Sp. z o.o.
Member of Sescom Group
Polityka Prywatności
Ochrona danych osobowych

Powered by Compania

Stany Zjednoczone przyspieszają wyścig dzięki krajowej strategii na rzecz czystego wodoru

Udostępnij:

Stany Zjednoczone mają ambicję, by pozostać pionierem w dziedzinie globalnych innowacji energetycznych oraz liderem produkcji i dystrybucji wodoru. Strategia wodorowa to po Inflation Reduction Act kolejny kluczowy krok do realizacji tego celu.

Według strategii „wodór znajduje się w punkcie zwrotnym i skorzysta z ekonomii skali, dzięki łączeniu sektorów”. Ma bowiem kluczowe znaczenie dla obniżenia emisji dwutlenku węgla i może być wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu, transporcie, budynkach mieszkalnych i komercyjnych oraz w systemie energetycznym do zwiększenia efektywności niestabilnych źródeł odnawialnych.

Dzięki jednoczesnemu wdrożeniu w wielu zastosowaniach koszty infrastruktury będą dzielone między poszczególne aplikacje, a rozwój technologiczny w jednej będzie można zastosować w innych. Sector coupling to właśnie kluczowy czynnik, który ma się przyczynić do sukcesu amerykańskiej gospodarki wodorowej, która wg szacunków do 2050 r. może zaspokajać 14% (2 468 TWh) końcowego zapotrzebowania na energię w kraju.

Road map to a US hydrogen economy

Dokument obejmuje przegląd aktualnego stanu przemysłu wodorowego, wskazuje wyzwania stojące na drodze dalszego rozwoju i przedstawia podstawowe kamienie milowe do osiągnięcia w poszczególnych fazach wzrostu. Koncentruje się na trzech zagadnieniach:

  • Strategicznych zastosowaniach o dużym wpływie
  • Obniżeniu kosztów czystego wodoru
  • Budowie regionalnych centrów czystego wodoru

Pierwsza z nich dotyczy wykorzystania wodoru w strategicznych obszarach, takich jak sektor energetyczny, przemysł chemiczny i hutnictwo oraz transport. Druga skupia się na obniżeniu kosztu czystego wodoru do 1 USD za kilogram w następnej dekadzie. Celem ostatniej jest osiągnięcie komercyjnie opłacalnego wdrożenia czystego wodoru na dużą skalę w zakresie zapotrzebowania regionalnego.

Główne cele postawione w strategii to spełnienie zapotrzebowania na 10 mln ton czystego wodoru do 2030 r., 20 mln do 2040 r. oraz 50 mln do roku 2050. Ma on być produkowany i wykorzystywany krajowo.

Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że cele nie są tak ambitne jak Unii Europejskiej, która zakłada zapotrzebowanie na 20 mln ton odnawialnego wodoru już w 2030 r. Z tego, na jej obszarze będzie produkowana połowa, a połowa będzie pochodzić z importu. Jednak biorąc pod uwagę dodatkowe zachęty, wydaje się, że to Stany Zjednoczone mają na ten moment znacznie większe szanse na wypełnienie stawianych założeń i przekonanie producentów, także europejskich, do inwestycji za oceanem.

Mowa oczywiście o ogłoszonej w ubiegłym roku Inflation Reduction Act (IRA) o wartości ponad 400 mld dolarów. Ustawa zapewnia kilka ulg podatkowych dla czystego wodoru, w tym na jego produkcję (PTC) w wysokości do 3 USD za kilogram oraz na inwestycje (ITC), mi.in. do 40% kosztów kwalifikowanych na urządzenia do przechowywania wodoru (przy spełnieniu odpowiednich wymagań dot. zawartości krajowej), jak również ulg na pojazdy napędzane wodorowymi ogniwami paliwowymi.

Dowiedz się więcej o Inflation Reduction Act

Dodatkowe środki finansowe w wysokości 8 mld USD zostaną przekazane DOE na wsparcie rozwoju czterech do ośmiu regionalnych centrów wodorowych na dużą skalę.

Cztery kluczowe fazy strategii wodorowej USA

Road map to US hydrogen economy zostało podzielone na cztery główne fazy w poszczególnych latach:

  • Natychmiastowe kolejne kroki (2020-2022),
  • Wczesne skalowanie (2023-2025),
  • Dywersyfikacja (2026-2030),
  • Rozpowszechnienie na dużą skalę (po 2030).

Pierwsze trzy lata były skupione na ustanowieniu niezawodnych celów dekarbonizacyjnych w większej liczbie stanów oraz na szczeblu federalnym. Kluczowe było opracowanie ram regulacyjnych, obejmujących mechanizmy stabilizacji sieci, w szczególności długotrwałego magazynowania energii z wykorzystaniem wodoru. Celem było osiągnięcie mocy zainstalowanej elektrolizerów (10-50 MW), rozwój sieci dystrybucji wodoru w pionierskich stanach, zwiększenie liczby pojazdów FCEV i liczby stacji tankowania oraz realizacja pierwszych projektów pilotażowych w zakresie magazynowania energii.

Strategia wodorowa USA: Działania zainicjowane w tym roku oraz planowane w kolejnych latach poznasz dzięki naszej infografice

Źródło: Road map to a US hydrogen economy. Reducing emissions and driving
growth across the nation

Według planu, realizacja tych działań ma umożliwić USA osiągnięcie ambitnych kamieni milowych:

  • Wczesne skalowanie: zapotrzebowanie do 12 mln t wodoru, inwestycje na poziomie 1 mld USD rocznie, ponad 50 000 nowych miejsc pracy;
  • Dywersyfikacja: zapotrzebowanie do 13 mln t wodoru, inwestycje na poziomie 2 mld USD rocznie, ponad 100 000 nowych miejsc pracy;
  • Rozpowszechnienie na dużą skalę: zapotrzebowanie do 17 mln t wodoru, inwestycje na poziomie 8 mld USD rocznie, ponad 500 000 nowych miejsc pracy.

Zapoznaj się z pełną treścią dokumentu Strategii wodorowej USA

Zobacz również

Bądź na bieżąco!

Zapisz się na newsletter: