Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie mechanizmu CBAM. Będzie on wprowadzany stopniowo, zgodnie z wycofywaniem bezpłatnych uprawnień do emisji EU-ETS w nowym systemie. Zmieniona wersja projektu, poza dotychczasowymi obszarami obejmuje również wodór.