Rozwój gospodarki wodorowej jest uzależniony od powstawania zarówno scentralizowanych, jak i rozproszonych systemów produkcji i dystrybucji wodoru. Kluczową rolę odegrają tu huby wodorowe, które są szczególnie istotne z perspektywy wzrostu wykorzystania źródeł OZE i produkcji wodoru on-site.