O wodorze jako paliwie przyszłości pisaliśmy nie raz. Jego znaczenie jako paliwa alternatywnego w transporcie podkreśla także Polska Strategia Wodorowa i stawia jego wykorzystanie jako drugi ze swoich kluczowych celów.