Mowa o opublikowanym w Dz.U. z 2024 r. pod poz. 286 Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań dotyczących pomiarów, rejestracji i sposobów obliczania ilości wodoru odnawialnego transportowanego środkami transportu innymi niż sieci gazowe. Co warto wiedzieć o rozporządzeniu? Już wyjaśniamy.