Samochody wodorowe są obok pojazdów BEV przyszłością zrównoważonej motoryzacji. Obecnie podstawową barierą w ich upowszechnieniu jest brak wystarczającej infrastruktury tankowania wodoru w Polsce i innych krajach UE.