Inflation Reduction Act of 2022 to ustawa, która zawiera zapisy mające przyspieszać inwestycje krajowe w technologie i rozwiązania czystej energii, w tym wodór i ogniwa paliwowe.