Transport morski pozostaje jednym z najbardziej emisyjnych sektorów, generując więcej zanieczyszczeń niż transport drogowy. W ostatnim czasie ogłoszono kilka ciekawych projektów, których celem jest wykorzystanie wodoru i ogniw paliwowych do dekarbonizacji żeglugi.