W poniedziałek 13 lutego Komisja Europejska zaproponowała szczegółowe przepisy określające, czym jest wodór odnawialny w UE. W tym celu zostały przyjęte dwa akty delegowane wymagane na mocy dyrektywy w sprawie energii odnawialnej.