Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała utworzenie Europejskiego Banku Wodoru, na który przeznaczone zostaną 3 miliardy euro z Funduszu Innowacji.