SES Hydrogen aktywnie włącza się w działalność Inicjatyw na rzecz budowy stabilnego rynku wodoru w Europie. W tym celu w lutym dołączyło do jednej z Grup Roboczych European Clean Hydrogen Alliance (ECHA).