Wodorowy transport ciężarowy – dlaczego wodór jest najlepszą alternatywą na trasach długodystansowych?

29 paź 2021
Udostępnij:

Mercedes, Toyota, IVECO, Daimler Truck, Hyudnai – trwa wyścig największych producentów i koncernów motoryzacyjnych w dostarczeniu rozwiązań zeroemisyjnych pojazdów ciężkich. Realizowane są kolejne projekty i koalicje, stawiające za cel stworzenie warunków dla rozwoju pełnego łańcucha rynku wodorowego transportu dalekosiężnego. Wodór określany jako najlepsza alternatywa dla pojazdów na trasach długodystansowych i międzynarodowych, ma szansę w najbliższych latach zrewolucjonizować przemysł aut ciężarowych i nawigować go ku całkowitej zeroemisyjności.

Transport wodorowy to jedno z najczęściej spotykanych haseł w odniesieniu do ogólnoświatowych dążeń do redukcji emisyjności w gospodarce. Nie jest to jednak pojęcie nowe. Badania umożliwiające wykorzystanie wodoru w transporcie i przemyśle prowadzone są już od XIX w.

Swój pierwszy duży rozkwit odnotowały na początku lat 70. XX wieku. Miało to związek z zaistniałym kryzysem paliwowym. Wówczas koncepcję „uwolnienia wodoru z wody” wygłosił m.in. prof. John Bockris, ukuwając tym samym pojęcie „gospodarki wodorowej”. W tamtym czasie jej definicja była zawężona i odnosiła się wyłącznie do zastąpienia konwencjonalnych paliw kopalnych w transporcie paliwem wodorowym.

Obecnie znaczenie wodoru rośnie, a globalny rozwój gospodarki wodorowej jest wskazywany jako remedium na dynamicznie postępujące niebezpieczne zmiany klimatu i staje się jednym z najważniejszych celów strategii klimatycznej Unii Europejskiej i państw na całym świecie[1].

Wodorowy transport ciężarowy

W ostatnim czasie coraz silniej podkreślany jest potencjał wykorzystania wodoru w drogowym transporcie ciężarowym. Mimo, że technologia jest w fazie rozwoju, eksperci przewidują, że będzie stanowić kolejny obszar szybkiego, a co ważniejsze skutecznego wdrażania i już w najbliższym czasie na europejskich drogach będziemy mogli obserwować ciężarówki wodorowe.

Nad realizacją projektów pracują obecnie najwięksi producenci m.in. Daimler Truck, Hyundai, Toyota czy IVECO. To dobry znak, gdyż wzmożone działania w tym zakresie są niezbędne, a jak najszybsze przejście na paliwa alternatywne w transporcie ciężarowym jest kwestią kluczową.

Jak podaje ICCT w raporcie “CO2 emissions and fuel consumption standards for heavy-duty vehicles in the European Union” odpowiada on za najwyższy poziom emisji dwutlenku węgla (73,2%) spośród wszystkich rodzajów transportu w Unii Europejskiej. Obniżenie tego poziomu realnie przyczyni się do planowanych redukcji emisji w całym sektorze transportu.

H2Haul

Jednym z pierwszych projektów mających przyspieszyć transformacje transportu ciężkiego jest rozpoczęty w lutym 2019 r. program H2Haul, którego realizacja ma się zakończyć w 2024 r. Projekt finansowany jest ze środków unijnych i realizowany we współpracy z IVECO i VDL. Ma on na celu opracowanie i wdrożenie 16 pojazdów ciężkich o dużej ładowności, które zasilane będą wodorowymi ogniwami paliwowymi, a także stworzenie innowacyjnej infrastruktury tankowania dla dużej pojemności. W ramach programu producenci skupiają się na konstruowaniu i testowaniu nowych typów ciężarówek wodorowych – skrzyniowych oraz ciągników.

W najbliższych latach przygotowane rozwiązania trafią do czterech pierwszych lokalizacji w Europie (Francji, Niemczech, Szwajcarii oraz Belgii) i zostaną poddane analizie pod kątem osiągów i kosztów cyklu życia w zależności od użytkowania. Pozyskane dane mają ułatwić wdrażanie rozwiązań przez kolejne podmioty na rynku i zapewnić dalszy rozwój bezemisyjnego transportu ciężarowego.

H2Accelerate

W grudniu ubiegłego roku największe prywatne przedsiębiorstwa i koncerny motoryzacyjne – Daimler Truck AG, IVECO, OMV, Shell i Volvo Group podjęły decyzję o nawiązaniu współpracy na rzecz bezemisyjnego transportu ciężarowego. Kooperacja H2Accelerate ma obejmować poszukiwania wsparcia publicznego, które umożliwi finansowanie wczesnych projektów, a w rezultacie aktywowanie nowego obszaru rynku. Działania firm obejmą także komunikowanie o technicznej i komercyjnej wykonalności wodorowych pojazdów ciężarowych oraz zachęcanie organów publicznych do tworzenia polityk umożliwiających szybką i zrównoważoną aktywację sektora zeroemisyjnych przewozów długodystansowych.

Koalicja ma na celu jak najszybsze wprowadzenie na rynek ciężkiego transportu wodorowego na masową skalę. Według zaangażowanych podmiotów, zsynchronizowane inwestycje w następnej dekadzie umożliwią powstanie pełnego łańcucha wodorowego – od zakładów produkcji wodoru o zerowej emisji dwutlenku węgla, wielkoskalowych systemów dystrybucji wodoru, aż do sieci stacji tankowania o dużej pojemności dla wodoru ciekłego i gazowego.

Projekt został podzielony na dwie kluczowe fazy. Pierwsza z nich obejmuje projekty wstępne: wdrożenie ok. 100 ciężarówek z napędem wodorowym i budowę ok. 20 stacji o dużej wydajności w wybranych lokalizacjach i klastrach regionalnych oraz testy rozwiązania. Druga faza zakłada połączenie klastrów w sieć i rozszerzenie zasięgu projektu na całą Europę. Przewiduje, że po 2025 r. wielkość produkcji ciężarówek wodorowych wzrośnie do kilku tysięcy rocznie i w krótkim czasie na europejskich drogach poruszać się będzie ponad 10 000 nowych pojazdów, które obsługiwane będą przez rozbudowaną sieć stacji tankowania w głównych korytarzach transportowych.

W lipcu 2021 r, siedem miesięcy od ogłoszenia współpracy, H2Accelerate opublikowało białą księgę „Zapotrzebowanie na transport wodorowy”, w którym omawia dowody na kluczowe aspekty wykorzystania wodoru w transporcie. Po pierwsze, wodór umożliwia szybkie i zwiększone wdrażanie energii odnawialnej, poprzez magazynowanie i dystrybucję energii na dużą skalę. Drugim jest stale rosnące zapotrzebowanie na wodór jako jedyne bezemisyjne paliwo, które zapewni szybkie tankowanie i długi zasięg. Dokument jednoznacznie wykazuje, że wodór jest najlepszym narzędziem dekarbonizacji transportu długodystansowego.

Dlaczego wodór jest najlepszą alternatywą dla paliw konwencjonalnych?

Transport towarowy stale się rozwija. Tylko w 2019 r. w Europie sprzedanych zostało 388 tys. nowych ciężarówek (wzrost o 0.9%), a łącznie po europejskich drogach porusza się ok. 7 milionów pojazdów. Niestety, aż 98,3% z nich napędzanych jest olejem napędowym, a mniej niż 1% to ciężarówki z alternatywnymi układami napędowymi[2]. Trudno się więc dziwić wysokiej emisyjności sektora i rosnącej koncentracji władz na tranzycji ku ekologicznym rozwiązaniom. Dzięki swoim właściwościom, wodór umożliwia redukcję emisji, zwłaszcza w przypadku tych pojazdów, które obsługują trasy długodystansowe i międzynarodowe. Jedynym produktem ubocznym procesu jest czysta woda, dzięki czemu wodór jest całkowicie przyjazny dla środowiska.

Parametry silników elektrycznych w ciężarówkach wodorowych są zbliżone do pojazdów elektrycznych (BEV), jednak w przeciwieństwie do nich eliminują barierę małego zasięgu, długiego czasu ładowania oraz dodatkowej wagi. Dane Ballard Power wskazują, że obecnie proponowane rozwiązania zapewniają tankowanie do pełna w czasie ok. 10 min i nawet 400 km zasięgu na jednym tankowaniu. To osiągi porównywalne z konwencjonalnymi ciężarówkami z silnikami spalinowymi. Pojazdy wodorowe gwarantują także wyższą efektywność energetyczną i redukcję szumów, dzięki czemu umożliwiają dostawy w obszarach miejskich bez wpływu na komfort mieszkańców i kierowców.

Bariery rozwoju wodorowego transportu ciężarowego

Brak odpowiedniej infrastruktury dystrybucji wodoru jest obecnie największą barierą rozwoju transportu wodorowego w Polsce i Europie. Zwłaszcza kiedy mówimy o transporcie długodystansowym. W Polsce od niedawna funkcjonuje jedna mobilna stacja tankowania. A ambicje w tym obszarze są duże. Polska Strategia Wodorowa przewiduje budowę nawet 32 stacji do 2030 r., a według celów KE zawartych w pakiecie Fit for 55 niezbędne jest zapewnienie min. 1 stacji ładowania co 150 km sieci TEN-T oraz min. 1 stacji zapewniającej dostępność wodoru w formie ciekłej. Tylko spełnienie tych warunków umożliwi płynne przejście na rozwiązania bezemisyjne w tak ważnym dla dekarbonizacji sektorze. Działania takich organów jak H2Accelerate stają się więc kluczowe dla rozwoju wodorowego transportu ciężarowego w najbliższej dekadzie.

[1] Maj, M., Szpor, A. (2020), Gospodarka wodorowa w Polsce. Obserwacje na podstawie ram badawczych Technologicznego Systemu Innowacji, Policy Paper, nr 5, Polski Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa

[2] https://www.h2haul.eu/hydrogen-haulage-industry/

Zobacz również

Efektywność energetyczna budynków. Jak dyrektywa EPBD wpłynie na sektor budowlany? 14 wrz 2023

Efektywność energetyczna budynków. Jak dyrektywa EPBD wpłynie na sektor budowlany?

Sektor budowlany jest kluczowy dla osiągnięcia celów UE w zakresie dekarbonizacji i realizacji celów klimatycznych. Bardziej ekologiczne i efektywne energetycznie budynki mają też bezpośrednio poprawić komfort życia obywateli. Ich renowację ma zapewnić dyrektywa EPBD określająca nowe, bardziej rygorystyczne standardy energetyczne dla budynków.

Udostępnij:
Przyjęto dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej. Czy kocioł wodorowy odpowie potrzebie stworzenia bezemisyjnych sieci ciepłowniczych do 2050 roku? 10 sie 2023

Przyjęto dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej. Czy kocioł wodorowy odpowie potrzebie stworzenia bezemisyjnych sieci ciepłowniczych do 2050 roku?

Zakończyły się negocjacje dotyczące nowych przepisów dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Wzmocniony cel to zmniejszenie zużycia energii końcowej w UE o 11,7% do 2030 r. Przepisy skupiają się również na lokalnych planach ogrzewania i chłodzenia oraz stopniowym zaostrzeniu wymagań w celu stworzenia bezemisyjnych sieci ciepłowniczych i chłodniczych do 2050 r.

Udostępnij:

Bądź na bieżąco!

Zapisz się na newsletter: