Dlaczego wodór?

Aktualności

Kontakt

Znajdź nas na:

Copyright 2021-2024 © SES Hydrogen Energy Sp. z o.o.
Member of Sescom Group
Polityka Prywatności
Ochrona danych osobowych

Powered by Compania

USA. Senat uchwalił ustawę zawierającą ulgi podatkowe na czysty wodór

Udostępnij:

W ubiegłym tygodniu Senat USA uchwalił Inflation Reduction Act of 2022 – ustawę, której celem jest przyspieszenie inwestycji krajowych w technologie i rozwiązania czystej energii, w tym czysty wodór i ogniwa paliwowe. To szansa na realizację projektów na dużą skalę, wzrost gospodarczy i ważna zachęta do dekarbonizacji kolejnych sektorów amerykańskiej gospodarki.

Ustawa przeszła przez Izbę bez zmian i już w środę 16 sierpnia została podpisana przez Prezydenta Joe Bidena. Zawiera szereg przepisów, w rezultacie których przewidywane są znaczące inwestycje w krajową produkcję czystej energii, a przez to redukcję emisji dwutlenku węgla w krajowej gospodarce o ok. 40% do 2030 r. Przyjęte regulacje przedłużają i rozszerzają przepisy dotyczące ulg podatkowych, które mają wspierać rozwój sektora energetyki odnawialnej oraz metod wychwytu i utylizacji dwutlenku węgla.

Ustawa stawia nacisk na rozwój rynku czystego wodoru w USA. Ekologiczne paliwo ma się stać kluczowe dla dalszego funkcjonowania nie tylko amerykańskiej, ale i światowej gospodarki. Dlatego wskazano, że niezbędne jest wsparcie jego budowy poprzez szereg inicjatyw i zachęt. W związku z tym produkcję, magazynowanie i eksploatację wodoru mają charakteryzować znaczne korzyści podatkowe. Ustawa promuje wodór m.in. poprzez:

  • 10-letnią ulgę podatkową na produkcję (PTC) dla „czystego wodoru” wraz z odpowiednimi wyborami do ubiegania się o ulgę podatkową inwestycyjną (ITC) w miejsce PTC,
  • kwalifikację technologii magazynowania energii do ITC z definicją obejmującą konkretnie wodór,
  • zrewidowanie ulgi podatkowej na „czysty pojazd” dla pojazdów osobowych, z których pojazdy wodorowe traktowane są jako kluczowe,
  • ożywienie i rozszerzenie ulg dla stacji paliw alternatywnych, co ma się przełożyć na zwiększenie liczby nowo stawianych obiektów.

Nowe regulacje wprowadzają także mnożniki ulg podatkowych oparte na spełnieniu dominujących wymogów dotyczących wynagrodzenia, stażu czy lokalizacji oraz zezwalają podatnikom na „sprzedaż” niektórych ulg podatkowych poprzez mechanizm transferu zwolnionego z podatku.

Produkcja czystego wodoru – nowe zapisy

Czysty wodór definiowany jest przy uwzględnieniu wskaźnika emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliwa w kwalifikującym się zakładzie produkcji wodoru. By mówić o czystym wodorze, poziom generowanych emisji nie może przekroczyć 4 kg CO₂e na kilogram produkowanego wodoru. Kwota ulgi może wynosić 0,60 USD za kilogram, pod warunkiem, że zakład wytwarza czysty wodór, który w cyklu życia generuje poniżej 0,45 kg CO₂e na kilogram wodoru. Jeśli poziom ten wynosi od 0,45 kg do 4 kg, ulga jest dostępna, ale jest odpowiednio niższa.

Zapisy dotyczą czystego wodoru wyprodukowanego po 2022 r. w kwalifikujących się obiektach, których budowa rozpocznie się przed 2033 r. Warunkiem jest, że muszą być to obiekty znajdujące się na terenie Stanów Zjednoczonych, a wodór produkowany jest w ramach wymogów określonych przez Sekretarza Skarbu Państwa. Zapisy mają dotyczyć także wodoru produkowanego w USA z przeznaczeniem na eksport.

Co istotne, podstawowa stawka 0,60 USD za kilogram może zostać zwiększona nawet o 500%, jeśli spełnione zostaną odpowiednie wymogi. Dostępne są również ulgi bonusowe do 10% PTC/ITC pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań, m.in. dotyczących umiejscowienia obiektu we „wspólnocie energetycznej”.

Magazynowanie wodoru

Ustawa dodaje magazynowanie wodoru do definicji technologii magazynowania energii, co oznacza, że kwalifikuje się ono do kategorii nieruchomości energetycznych, mogących otrzymać ulgi. Według zapisów, technologia magazynowania obejmuje „mienie (inne niż mienie wykorzystywane głównie do transportu towarów lub osób), które odbiera, przechowuje i dostarcza energię w celu konwersji na energię elektryczną (lub w przypadku wodoru, który magazynuje energii) i ma pojemność znamionową nie mniejszą niż 5 kWh”.

Również ITC dla technologii magazynowania energii podlega koncepcji mnożnika ulgi. Podstawowa stawka wynosi 6% kosztów kwalifikowanych, jednak może zostać zwiększona o maksymalnie 500% (do stopy wynoszącej 30%).

Zbywalność ulgi podatkowej

Ciekawą koncepcją zawartą w regulacjach jest możliwość bezpośredniej sprzedaży ulg podatkowych. To całkowita nowość stąd eksperci wskazują, że skutki swobodnego ich przenoszenia na chwilę obecną pozostają nieprzewidziane. Bezpośrednio dla podatników oznacza to możliwość corocznego wyboru przeniesienia całości (lub dowolnej części) kwalifikujących się ulg na niepowiązanego podatnika, pod warunkiem spełnienia określonych w ustawie warunków.

Poza ulgami podatkowymi odnoszącymi się do wodoru ustawa zawiera również korzystne postanowienia dla biopaliw i bioenergii, w tym zrównoważone paliwo lotnicze (SAF). Łączne finansowanie ma wynieść 737 mld USD, 369 mld USD zostanie przeznaczone na kwestie bezpieczeństwa energetycznego i zmian klimatu.

Źródło: King & Spalding, „Hydrogen-Related Provisions of the Inflation Reduction Act of 2022”

Zobacz również

Bądź na bieżąco!

Zapisz się na newsletter: