Wodór jako alternatywa w przemyśle i ciepłownictwie. Droga do niezależności energetycznej przedsiębiorstw w obliczu transformacji

Udostępnij:

Przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniem jakim jest bezpieczeństwo i niezależność energetyczna w obliczu transformacji. Cele klimatyczne oraz troska o środowisko lokalne stają się priorytetem i determinują konieczność zwrócenia się ku alternatywnym rozwiązaniom.

Przeciwdziałanie postępującym zmianom klimatu i wynikające z niego wzmocnienie regulacji, wysokie ceny paliw oraz ryzyka związane z ich dostawami sprawiają, że coraz więcej inwestorów poszukuje alternatywnych rozwiązań, które minimalizują emisje szkodliwych substancji w procesach przemysłowych i ciepłownictwie. Nic dziwnego, w myśl zasady „zanieczyszczający płaci” przejście na czyste źródła energii to nie wyłącznie przejaw troski o środowisko, ale i chłodna decyzja biznesowa.

Wodór – szansa na spełnienie założeń regulacyjnych w przemyśle i ciepłownictwie

Proces transformacji i modernizacji systemów przyspieszają regulacje unijne skoncentrowane na redukcji emisji we wszystkich sektorach. Aktualne prawodawstwo kładzie szczególny nacisk na obniżenie emisji z przemysłu oraz obiektów energetycznego spalania. W tym celu w kwietniu Parlament Europejski zrewidował cel ograniczenia emisji z przemysłu o 62% do 2030 r. Aktualizacji uległ także unijny system handlu emisjami (EU-ETS).

SES Hydrogen Energy

Według UE dotychczasowa liczba uprawnień i ich stosunkowo niskie ceny niewystarczająco mobilizowały przedsiębiorców do redukcji emisji w swojej działalności. System w bardziej restrykcyjnej formie ma stać się bodźcem do zwiększonych inwestycji w zielone technologie, w tym wodorowe. Dużą presję wywiera również dyrektywa MCP, która wchodzi w życie w styczniu 2025 r. i zaostrza normy emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania.

Skuteczna dekarbonizacja przedsiębiorstw

Wodór jest kluczowym narzędziem w strategiach klimatycznych UE. Konkretniej, odnawialny wodór produkowany z energii z OZE z wykorzystaniem elektrolizerów.

Dzięki swoim właściwościom wodór to specjalista w wielozadaniowości. Jest doskonałym nośnikiem oraz magazynem energii. Może być wykorzystywany jako paliwo albo bezpośrednio jako surowiec w procesach przemysłowych. Przejawia szeroki wachlarz zastosowań i odpowiada na zróżnicowane potrzeby poszczególnych sektorów.

SES Hydrogen Energy

Generacja czystego ciepła

Ze względu na wysoki stopień zużycia paliw kopalnych w systemach ciepłowniczych i wynikające z niego emisje, szczególnie perspektywicznym obszarem jest zastosowanie wodoru do generacji zielonego ciepła.

Dlatego rozwijamy pionierską technologię kotła wodorowo-tlenowego. To efektywne i ekologiczne urządzenie opiera się na kontrolowanym spalaniu wodoru z tlenem (nie powietrzem atmosferycznym), dzięki czemu osiągniemy nie tylko eliminację emisji CO2, ale również SOx, NOx, pyłów oraz spalin.

W przypadku dostarczania paliwa i utleniacza bezpośrednio z elektrolizera nasze rozwiązanie pozwoli na wykorzystanie w obiegu zamkniętym, bez strat kominowych, energii odnawialnej do zasilania sieci ciepłowniczej, zastosowań grzewczych w przemyśle średniej i dużej skali oraz nowopowstających budynkach i osiedlach mieszkaniowych. Tym samym zapewniając realizację celów środowiskowych i ekonomicznych przedsiębiorstw.

Poszukujesz najlepszej strategii modernizacji dla Twojego przedsiębiorstwa? Napisz do nas, pomożemy!

Zobacz również

Efektywność energetyczna budynków. Jak dyrektywa EPBD wpłynie na sektor budowlany? 14 wrz 2023

Efektywność energetyczna budynków. Jak dyrektywa EPBD wpłynie na sektor budowlany?

Sektor budowlany jest kluczowy dla osiągnięcia celów UE w zakresie dekarbonizacji i realizacji celów klimatycznych. Bardziej ekologiczne i efektywne energetycznie budynki mają też bezpośrednio poprawić komfort życia obywateli. Ich renowację ma zapewnić dyrektywa EPBD określająca nowe, bardziej rygorystyczne standardy energetyczne dla budynków.

Udostępnij:
Przyjęto dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej. Czy kocioł wodorowy odpowie potrzebie stworzenia bezemisyjnych sieci ciepłowniczych do 2050 roku? 10 sie 2023

Przyjęto dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej. Czy kocioł wodorowy odpowie potrzebie stworzenia bezemisyjnych sieci ciepłowniczych do 2050 roku?

Zakończyły się negocjacje dotyczące nowych przepisów dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Wzmocniony cel to zmniejszenie zużycia energii końcowej w UE o 11,7% do 2030 r. Przepisy skupiają się również na lokalnych planach ogrzewania i chłodzenia oraz stopniowym zaostrzeniu wymagań w celu stworzenia bezemisyjnych sieci ciepłowniczych i chłodniczych do 2050 r.

Udostępnij:

Bądź na bieżąco!

Zapisz się na newsletter: