Dlaczego wodór?

Aktualności

Kontakt

Znajdź nas na:

Copyright 2021-2024 © SES Hydrogen Energy Sp. z o.o.
Member of Sescom Group
Polityka Prywatności
Ochrona danych osobowych

Powered by Compania

Wodór jako alternatywa w przemyśle i ciepłownictwie. Droga do niezależności energetycznej przedsiębiorstw w obliczu transformacji

Udostępnij:

Przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniem jakim jest bezpieczeństwo i niezależność energetyczna w obliczu transformacji. Cele klimatyczne oraz troska o środowisko lokalne stają się priorytetem i determinują konieczność zwrócenia się ku alternatywnym rozwiązaniom.

Przeciwdziałanie postępującym zmianom klimatu i wynikające z niego wzmocnienie regulacji, wysokie ceny paliw oraz ryzyka związane z ich dostawami sprawiają, że coraz więcej inwestorów poszukuje alternatywnych rozwiązań, które minimalizują emisje szkodliwych substancji w procesach przemysłowych i ciepłownictwie. Nic dziwnego, w myśl zasady „zanieczyszczający płaci” przejście na czyste źródła energii to nie wyłącznie przejaw troski o środowisko, ale i chłodna decyzja biznesowa.

Wodór – szansa na spełnienie założeń regulacyjnych w przemyśle i ciepłownictwie

Proces transformacji i modernizacji systemów przyspieszają regulacje unijne skoncentrowane na redukcji emisji we wszystkich sektorach. Aktualne prawodawstwo kładzie szczególny nacisk na obniżenie emisji z przemysłu oraz obiektów energetycznego spalania. W tym celu w kwietniu Parlament Europejski zrewidował cel ograniczenia emisji z przemysłu o 62% do 2030 r. Aktualizacji uległ także unijny system handlu emisjami (EU-ETS).

SES Hydrogen Energy

Według UE dotychczasowa liczba uprawnień i ich stosunkowo niskie ceny niewystarczająco mobilizowały przedsiębiorców do redukcji emisji w swojej działalności. System w bardziej restrykcyjnej formie ma stać się bodźcem do zwiększonych inwestycji w zielone technologie, w tym wodorowe. Dużą presję wywiera również dyrektywa MCP, która wchodzi w życie w styczniu 2025 r. i zaostrza normy emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania.

Skuteczna dekarbonizacja przedsiębiorstw

Wodór jest kluczowym narzędziem w strategiach klimatycznych UE. Konkretniej, odnawialny wodór produkowany z energii z OZE z wykorzystaniem elektrolizerów.

Dzięki swoim właściwościom wodór to specjalista w wielozadaniowości. Jest doskonałym nośnikiem oraz magazynem energii. Może być wykorzystywany jako paliwo albo bezpośrednio jako surowiec w procesach przemysłowych. Przejawia szeroki wachlarz zastosowań i odpowiada na zróżnicowane potrzeby poszczególnych sektorów.

SES Hydrogen Energy

Generacja czystego ciepła

Ze względu na wysoki stopień zużycia paliw kopalnych w systemach ciepłowniczych i wynikające z niego emisje, szczególnie perspektywicznym obszarem jest zastosowanie wodoru do generacji zielonego ciepła.

Dlatego rozwijamy pionierską technologię kotła wodorowo-tlenowego. To efektywne i ekologiczne urządzenie opiera się na kontrolowanym spalaniu wodoru z tlenem (nie powietrzem atmosferycznym), dzięki czemu osiągniemy nie tylko eliminację emisji CO2, ale również SOx, NOx, pyłów oraz spalin.

W przypadku dostarczania paliwa i utleniacza bezpośrednio z elektrolizera nasze rozwiązanie pozwoli na wykorzystanie w obiegu zamkniętym, bez strat kominowych, energii odnawialnej do zasilania sieci ciepłowniczej, zastosowań grzewczych w przemyśle średniej i dużej skali oraz nowopowstających budynkach i osiedlach mieszkaniowych. Tym samym zapewniając realizację celów środowiskowych i ekonomicznych przedsiębiorstw.

Poszukujesz najlepszej strategii modernizacji dla Twojego przedsiębiorstwa? Napisz do nas, pomożemy!

Zobacz również

Bądź na bieżąco!

Zapisz się na newsletter: