Dlaczego wodór?

Aktualności

Kontakt

Znajdź nas na:

Copyright 2021-2024 © SES Hydrogen Energy Sp. z o.o.
Member of Sescom Group
Polityka Prywatności
Ochrona danych osobowych

Powered by Compania

Wodór w przemyśle i energetyce

Dlaczego
wodór?

Paliwa kopalne zaspokajają obecnie ponad 70% zapotrzebowania energetycznego przemysłu, głównie w gałęziach przemysłu chemicznego, metalurgicznego oraz rafineryjnego. Skutkuje to wysoką emisyjnością procesów, której redukcja jest jednym z kluczowych, a zarazem najtrudniejszych założeń wyznaczanych przez globalną politykę klimatyczną. Szczególnym wyzwaniem staje się obniżenie emisyjności przemysłu ciężkiego, w którego przypadku elektryfikacja staje się całkowicie nieopłacalna ze względu na konieczność wykorzystania wysokich temperatur.

Dzięki swoim właściwościom wodór umożliwia szerokie zastosowanie zarówno w przemyśle, jak i energetyce, służąc jako magazyn i nośnik energii, paliwo oraz surowiec!

Wodór ma szczególne znaczenie dla rozwoju energetyki odnawialnej, który jeszcze do niedawna był ograniczony przez brak odpowiednich magazynów energii, zapewniających stabilizację systemu.

Dlaczego
my?

Dzięki technologii elektrolizera umożliwimy wykorzystanie dotąd nieprzyłączonych farm OZE i produkcję zeroemisyjnego wodoru, który służyć będzie jako magazyn i nośnik energii, a także surowiec wykorzystywany do produkcji ciepła.

Produkcja wodoru

Magazynowanie nadwyżek energii

Zeroemisyjność procesów

Przewagą wodorowych magazynów energii jest możliwość magazynowania jej nadwyżek w okresie nawet do kilkunastu miesięcy oraz ponownego przetworzenia w energię elektryczną za pomocą technologii ogniw paliwowych.

Kocioł wodorowy umożliwi modernizację zakładów energetyki cieplnej i wykorzystanie w nich ekologicznych, niskoemisyjnych rozwiązań. W ten sposób zakłady nie tylko osiągną korzystny efekt środowiskowy, ale i wygenerują oszczędności ze względu na brak kar ponoszonych za emisję.

Sprawdź nasze pozostałe oferty

Wodór
w transporcie

Magazyn
energii